niemieckie prawo kontraktowe – niemiecko-polskie umowy- deutsch polnische Verträge

Maj 19, 2009

niemieckie prawo kontraktowe – niemiecko-polskie umow

deutsches Vertragsrecht – deutsch polnische Verträge

Polskie firmy, które szukają kontaktów handlowych z niemieckimi firmami, spotykają się często z problemem, iż niemiecka firma powołuje się na swoje ogólne warunki handlowe i w żadnym wypadku nie chce, by stosunek umowny był poddany regulacjom prawa polskiego.  Czasami obie strony (niemiecka firma, jak i polska) stosują ogólne warunki handlowe, czasami  obie strony nie mają żadnych takich warunków i nie uzgadniają także właściwego prawa i właściwości sądu.

Wszystkie te sytuacje niebezpieczne dla polskiego przedsiębiorcy /polskiej firmy.  Z międzynarodowych stosunków handlowych wynikają bowiem często spory prawne. Powodem takiego stanu rzeczy jest odmienna kultura podejścia do przedsiębiorstwa, jego prowadzenia itd.

Niemiecko-polskie spory prawne stają się tym droższe, o ile strony wcześniej nie zapewniły prawnego bezpieczeństwa. Wskazuję tu tylko na UN-Kaufrecht, CMR,polskie  międzynarodowe prawo prywatne i niemieckie międzynarodowe prawo prywatne. Wszystkie te regulacje są wielu przedsiębiorcom nieznane, co może okazać się bardzo niebezpieczne, ponieważ należy mieć na uwadze różne terminy zawite.

Strony powinny myśleć również o egzekucji roszczenia, ta bowiem inaczej przebiega w Niemczech i w Polsce. Także w tym zakresie poprzez przemyślane skonstruowanie umowy można zapobiec przyszłym nieporozumieniom i zaoszczędzić ewentualne koszty.

W ramach prowadzonej kancelarii zajmujemy się umowami niemiecko-polskimi i sporządzaniem umów regulujących niemiecko-polskie stosunki prawne.

 

Adwokat Niemcy

niemiecki Prawnik Andreas Martin Berlin-Stettin-Löcknitz

Reklamy