Wypowiedzenie w Niemczec

Wrzesień 21, 2009

Wypowiedzenie w Niemczech

W razie wypowiedzenia polskiemu pracownikowi stosunku pracy w Niemczech, przysługuje mu możliwość, w terminie trzech tygodni włącznie, wniesienia powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem.

Powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem opiera się na stwierdzeniu bezprawności wypowiedzenia.

Właściwy jest sąd pracy dla siedziby pracodawcy w Niemczech. Powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem powinno być uzasadnione oraz jest zbyt ciężkie prawnie, aby mógł  wnieść je   niejurysta.  Powinno się tu włączyć niemieckiego adwokata, ponieważ zna on niemieckie ustawy oraz postępowanie przed niemieckim sądem pracy.

W przypadku uchybienia terminu do wniesienia powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem, zostanie ono uznane za legalne. Nie ma więcej możliwości wystąpienia przeciwko wypowiedzeniu. Nie ma również możliwości otrzymania odszkodowania od pracodawcy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej „Adwokat Niemcy„.

Prawnik niemiecki Andreas Martin – Kancelaria Prawna Szczecin

Reklamy

Bußgeld Deutschland Grzywna w Niemczech – niemieckie punkty także w Polsce?

Wrzesień 8, 2009

Grzywna w Niemczech – niemieckie punkty także w Polsce?

Polsko-niemiecki ruch turystyczny ciągle wzrasta. Dlatego też jest w Niemczech coraz więcej postępowań przeciwko obywatelom polskim w sprawach zagrożonych karą grzywny. Polski uczestnik ruchu zatrzymany przez niemiecką policję nie wie zazwyczaj, jak powinien się zachować.  W przypadku zastosowania kary grzywny powstaje pytanie, czy nałożone  punkty karne zastaną zameldowane polskiemu urzędowi.

Grzywna w Niemczech

W przypadku wypadków drogowych w Niemczech lub przekroczenia prędkości okazuje się,  że  na polskiego uczestnika ruchu nałożona zostaje kara grzywny. Ponieważ jako obcokrajowiec nie ma on stałego zameldowania w Niemczech, rząda się od niego najpierw tzw. złożenia zabezpieczenia. Nie jest to jeszcze grzywna pieniężna, ale zabezpieczenie, z którego zostanie potem zaspokojona grzywna.

Jeżeli zastaną zasądzone w Niemczech punkty karne, powstaje pytanie, czy niemiecka policja powinna zgłaszać je w Polsce oraz czy są one potem wpisywane do centralnego rejestru sprawców przestępstw drogowych.

Punkty w Polsce i w Niemczech

Punkty otrzymane w Niemczech w normalnym przypadku nie są przenoszone do Polski. Do tego byłoby potrzebe międzynarodowe porozumienie, jak np. w przypadku Niemiec i Austrii. Takowe porozumienie dotychczas jeszcze nie zostało podpisane. Realizacja takiego porozumienie jest jednak planowana wewnątrz krajów Unii Europejskiej.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w Niemczech

Inna kwestią jest, czy w Niemczech może zostać wydany zakaz prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Dalsze informacje znajdą państwo na stronie internetowej „Adwokat Niemcy” .

Prawnik niemiecki A. Martin – Stettin – Berlin