Aufstockungsunterhalt w prawie niemieckim

Sierpień 2, 2010

Rozwód niesie za sobą wiele różnorakich konsekwencji. Jest nią między innymi zmiana poziomu życia. Zdarza się, że jeden z byłych małżonków zarabiał znacznie więcej od drugiego, co w wyniku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, korzystnie wpływało na małżonka gorzej zarabiającego (czy też w ogóle niepracującego).

Prawo niemieckie przewiduje dlatego instytucję zwaną Aufstockungsunterhalt, która służy do tego, aby uniknąć po rozwodzie znacznego obniżenia poziomu życia ( sozialer Abstieg ) jednego z małżonków, o ile może on być uprawniony do otrzymywania alimentów.

Federalny Sąd Konstytucyjny (odpowiednik polskiego Trybunału Konstytucyjnego) orzekł, że instytucja Aufstockungsunterhalt jest zgodna z niemiecką ustawą zasadniczą. Traktuje się ją jednak jako wyjątek od zasady mówiącej, że po rozwodzie każdy z małżonków jest sam odpowiedzialny za swoje sprawy finansowe i dlatego instytucja ta dość rzadko znajduje zastosowanie.

Celem Aufstockungsunterhalt jest więc wyrównanie poziomu życia byłych małżonków i ten z nich, który zarabia więcej, może zostać zobligowany do ponoszenia kosztów utrzymania drugiego tak, by oboje żyli na zbliżonym poziomie.

Instytucja ta ma przede wszystkim zastosowanie w przypadku małżeństw, w których były dzieci. Sądy niemieckie co do zasady nie przyznają świadczenie w przypadku, gdy małżeństwo obojga pracujących osób nie miało potomstwa.

Wysokość świadczenia oblicza się na podstawie tzw. metody różnicy. Lepiej zarabiający ex-małżonek musi świadczyć na rzecz drugiego 3/7 różnicy między ich zarobkami. Wysokość ta może jednak się różnić.

Na przyznanie przez sąd świadczenia na rzecz drugiego małżonka wpływa między innymi długość trwania małżeństwa.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Zobacz również: Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz. 1, Podstawy obowiązku alimentacji w prawie niemieckim – cz. 2, Rozwód według prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech – przesłanki, Koszty rozwodu w Niemczech, Władza rodzicielska według prawa niemieckiego, Separacja w prawie niemieckim, Alimenty – zastosowanie prawa niemieckiego, Rozwód w Niemczech.

Reklamy