Koszty rozwodu w Niemczech

Maj 2, 2012

Często zdarzają się sprawy, w których rozwód pomiędzy polskimi obywatelami odbywa się na terenie Niemiec. Może to mieć miejsce wtedy, gdy obie strony, czyli małżonkowie, mają obywatelstwo polskie i mieszkają w Niemczech. Jednakże w takim przypadku, sąd niemiecki będzie stosował polskie prawo.

Częstszymi przypadkami są sprawy, w których jeden z małżonków ma obywatelstwo polskie a drugi niemieckie. Często również małżeństwo zostało zawarte w Niemczech. Rozwód może wtedy zostać przeprowadzony bezproblemowo w Niemczech, jednak zasadą jest wtedy, że będzie miało zastosowanie prawo niemieckie. Byłoby w takim przypadku możliwe również przeprowadzenie rozwodu w Polsce, jeżeli np. małżonek Polak ma miejsce zamieszkania na powrót w Polsce, jednakże może to być niekorzystne. Ostatecznie tylko adwokat może ocenić sprawę, po przeanalizowaniu stanu faktycznego, czy przeprowadzenie rozwodu w Polsce ma więcej sensu niż w Niemczech. Ważne jesto to, że sąd niemiecki albo sąd polski nie stosuje automatycznie prawa swojego kraju w sprawach rozwodowych. Często pojawiają się pytania odnośnie prawa, które należy w danej sprawie stosować, czyli przepisów międzynarodowego prawa prywatnego danego kraju.
Przeprowadzenie sprawy rozwodowej w Niemczech ma ten plus, że sąd w nim decyduje samodzielnie o rozwodzie i o „wyrównaniu z tytułu utraty przyszłego prawa do zaopatrzenia”. Instytucja te nie występuje w prawie polskim. „Wyrównanie z tytułu utraty przyszłego prawa do zaopatrzenia” to wyrównanie z tytułu ekspektatywy do renty.

Jeżeli obywatel polski decyduje się na przeprowadzenie postępowania rozwodowego w Niemczech często zastanawia się jakie koszty są z nim związane.

Jeśli chodzi o koszty sądowe to istnieje pewien regulamin kosztów. Zależy on od wartości przedmiotu sporu. Wartość tę określa się natomiast biorąc pod uwagę zarobki małżonków.  Miesięczne zarobki netto małżonków zostają więc zsumowane  i pomnożone przez czynnik 3. Działanie to pozwala na określenie wartości przedmiotu sporu.

Jeśli chodzi o opłaty adwokackie to w tym przypadku wartość przedmiotu sporu jest decydująca.

Przykład: mąż zarabia 1500 € netto miesięcznie, a żona 500 € netto

Wartość przedmiotu sporu wyniesie w tym przypadku 6.000,00 €

Sąd może dla zabezpieczenia wyrównania podnieść wartość przedmiotu sporu.

Na podstawie powyższej wartości przedmiotu sporu koszty wynoszą: z tytułu kosztów sądowych – 400 €, z tytułu kosztów adwokackich – 1030 €.

Anhand des obigen Gegenstandswertes würden sich Gerichtskosten in Höhe rund 400 €  und Anwaltsgebühren in Höhe von 1030 € ergeben.

Dla cudzoziemców przebywających w Niemczech istnieje również możliwość sfinansowania postępowania rozwodowego za pomocą pokrycia kosztów postępowania. I tak na przykład jak w wyżej wskazanej sytuacji, żonie Polce, która osiąga dochód wyłącznie w wysokości 500 € netto i do tego ma również na utrzymaniu dziecko, zostanie co do zasady przyznana pomoc w pokryciu kosztów sądowych. Wniosek o pomoc w pokryciu kosztów sądowych może być również złożony za pośrednictwem adwokata. W tym przypadku istnieje możliwość, żeby to nie sąd przydzielił adwokata, a żeby to zleceniodawca (polski obywatel) sam go wskazał. W przypadku przyznania pomocy w pokryciu kosztów postępowania bez płatności ratalnej sprawa rozwodowa będzie bezpłatna. Koszty sądowe i adwokackie zostaną w całości pokryte.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Rechtsanwalt Andreas Martin – Kancelaria – strona: www.adwokat-niemcy.pl

Reklamy

Ehefähigkeitszeugnis – świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa

Czerwiec 2, 2011

Świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa to zaświadczenie niemieckiego urzędu stanu cywilnego (np. Standesamt w Berlinie), które stwierdza, że zgodnie z niemieckim prawem, nie istnieją żadne przeszkody do zawarcia ważnego małżeństwa (np. za granicą).

W niektórych państwach wymaga się jednak zaświadczenia wystawionego przez niemiecki konsulat, który i tak wystawia je na podstawie tego, które otrzyma od urzędu stanu cywilnego z Niemiec.

Właściwym do wystawienia tego zaświadczenia jest urząd stanu cywilnego, w którym osoba zainteresowana ma miejsce zamieszkania w Niemczech. Jeśli jednak nie ma ona takiego miejsca, właściwym będzie urząd ostatniego miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu (w Niemczech). Tylko w przypadku gdy i to kryterium nie jest spełnione (np. ktoś nigdy nie miał miejsca zamieszkania na terenie Niemiec), właściwość określona jest dla Standesamt I w Berlinie.

Wykaz dokumentów wymaganych w celu otrzymania tego zaświadczenia.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin