Postępowanie pojednawcze przed niemieckim sądem pracy

Listopad 23, 2010

Postępowanie pojednawcze w sądzie pracy (Güteverhandlung im Arbeitsgericht) jest czymś, w czym większość pracowników nigdy nie brała jeszcze udziału. Można się więc zastanawiać, jak wygląda takie postępowanie i czy charakteryzują je jakieś specjalne formalności, które należy wziąć pod uwagę.

W sprawach z zakresu prawa pracy postępowanie pojednawcze jest obowiązkowe w przypadku postępowania sądowego. Strony nie mogą z niego zrezygnować.

W ramach kilku wyjątków od generalnej zasady, postępowanie pojednawcze w określonych przypadkach może nie być przewidziane, np. dzieje się tak w przypadku wniesienia powództwa wzajemnego.

Postępowanie pojednawcze ma miejsce przed sędzią przewodniczącym (vorsitzender Richter), bez udziału sędziego niezawodowego (ehrenamtlicher Richter). Postępowanie nie jest tajne, a to oznacza, że na sali mogą znajdować się osoby trzecie jako obserwatorzy. Wniosków nie stawia się jak zazwyczaj na początku.

Np. przed sądem pracy w Berlinie (Arbeitsgericht Berlin) postępowanie w większości przypadków zaczyna się od sprawdzenia obecności przez sędziego, a następnie od podsumowania stanu faktycznego. Następnie sędzia dopytuje strony odnośnie stanu faktycznego i pyta o możliwość porozumienia. Dobrze, aby już w tej fazie mieć ustaloną ze swoim prawnikiem strategię postępowania – tzn. na jakie ustępstwa i kiedy jest się gotowym pójść.

Z czynności tej należy spisać protokół. Po jego spisaniu możliwe jest zabranie protokołu ze sobą (w sądzie berlińskim załatwia się to od ręki).

Jeśli porozumienia między stronami sporu nie uda się znaleźć, następuje tzw. Kammertermin.

 

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

 

Dowiedz się więcej: Odmowa pracy wieczorem podstawą zwolnienia?, Wynagrodzenie za pracę (Arbeitsentgelt / Vergütung) cz.1Niemieckie prawo pracyNiemieckie prawo pracy – zagadnienia, wstępne.

Reklamy

Postepowanie upominawcze w Niemczech – Mahnverfahren in Deutschland –

Grudzień 9, 2009

Postepowanie upominawcze w Niemczech

Postepowanie upominawcze  jest jedna z mozliwosci egzekwowania naleznosci w Niemczech. Obok tego istnieje tez mozliwosc wytoczenie powodztwa sadowego w Niemczech.

Zaletami postepowania upominawczego w porownaniu do postepowania sadowego jest to,  iz postepowanie upominawcze jest

1. szybsze

2. bardziej korzystne ze wzgledu na koszty

3. prostsze

Postepowanie upminawcze przebiega z reguly przed sadami upominawczymi z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Dlatego tez wniosek w formie papierowej jest  sporzadzany tylko w sytuacjach wyjatkowych.

Postepowanie upominawcze nie ma jednak sensu w sytuacjach, w ktorych przeciwnik  podnosi sprzeciw przeciwko nakazowi zaplaty. Wtedy bardziej celowe jest wytoczenie powodztwa w Niemczech.

Koszty adwokackie sa w Niemczech, co do zasady,  mozliwe do zwrocenia w pelnej wysokosci, jesli zastosowanie znajduje prawo niemieckie.

Wiecej informacji pod Adwokat Niemcy

Prawnik niemiecki A. Martin – Kanzlei Stettin

Mahnverfahren in Deutschland

Das Mahnverfahren in Deutschland ist eine Möglichkeit der Inkasso von Forderungen in Deutschland. Daneben gibt es noch die Möglichkeit des Klageverfahrens in Deutschland.

Der Vorteil des Mahnverfahrens gegenüber dem Klageverfahren besteht darin, dass es

1. schneller

2. kostengünstiger

3. einfacher

ist.

Das Mahnverfahren in Deutschland läuft mittlerweile bei den meisten Mahngerichten elektronisch ab. Von daher kann ein Antrag in Papierform nur noch in Ausnahmefällen gestellt werden.

Das Mahnverfahren macht aber keinen Sinn, wenn der Gegner aber sowieso gegen den Mahnbescheid Widerspruch einlegt. In diesem Fall macht das Verfahren keinen Sinn, und es ist besser in Deutschland zu klagen.

Die Anwaltskosten sind in Deutschland im Normalfall in voller Höhe erstattungsfähig, wenn deutsches Recht zur Anwendung kommt.

Mehr Informationen unter Adwokat Niemcy

niemiecki Prawnik A. Martin – Kanzlei Stettin