Niemiecka Zollfahndungsdienst

Grudzień 11, 2011

Zollfahndungsdienst, a więc służba zajmująca się ściganiem przestępstw celnych jest częścią Bundeszollverwaltung i podlega federalnemu ministerstwu finansów (Bundesministerium für Finanzen). Służba ta składa się z Zollkriminalamt (ZKA) oraz zespołu urzędów – Zollfahndungsämtern.

Przypisana  do ZKA jest jednostka specjalna – Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ), a Zollfahndungsamt także Observationseinheiten Zoll (OEZ), Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe (GFG) jak i Gemeinsame Ermittlungsgruppen Rauschgift.

Służba ta pracuje na podstawie różnych ustaw – m.in. na podstawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jego rozporządzeń jak i ustaw (np. Gesetz über das Zollkriminalamt und die Zollfahndungsämter – Zollfahndungsdienstgesetz – ZFdG, ale i licznych ustaw podatkowych).

Zollfahndungsdienst zastrudnia nie policjantów, lecz celników na terenie całych Niemiec.

Koszty celne w Niemczech

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

.

.

Reklamy