Egzekucja w prawie niemieckim cz. 2.

Sierpień 24, 2010
Nie zawsze praca komornika niemieckiego wygląda tak, jakby wierzyciel tego oczekiwał. Może się zdarzyć, ze komornik nie będzie pracować wystarczająco efektywnie, czy też oddali wniosek o zajęcie majątku dłużnika. Prawo niemieckie daje w takim przypadku wierzycielowi możliwość skorzystania ze środka odwoławczego, który to składa się w sądzie. Taka sama możliwość przysługuje dłużnikowi, który twierdzi, ze komornik nieodpowiednio działał w czasie egzekucji. W obu przypadkach to sąd będzie decydować o jakości pracy komornika.
W przypadku egzekucji z wierzytelności, przeprowadzanej przez sąd, dłużnikowi również przysługuje środek odwoławczy, rozpatrywany przez sędziego. Od decyzji sędziego można też odwołać się do sądu wyższej instancji – Landgericht. Możliwości obrony własnych interesów nie został pozbawiony równiez wierzyciel – od decyzji korzystnej dla dłużnika może sie on kolejno odwołać do sadów wyższej instancji i ma na to dwa tygodnie od momentu doręczenia decyzji. Warto zaznaczyć, ze jeśli sąd przyzna wtedy wierzycielowi rację, nie oznacza to, że „wraca sie” do pierwotnej decyzji. Konieczne jest spowodowanie nowego zajęcia.
W Niemczech istnieje instytucja aresztu rzeczowego, który nie służy zaspokajaniu roszczeń wierzyciela, lecz stanowi zabezpieczenie zaspokojenia tych roszczeń. Polega on na tym, że wierzyciel może wystąpić do sądu o wydanie nakazu na ruchomości i nieruchomości dłużnika. Uprzedza tu swoje wystąpienie ze skargą o zapłatę, a może uprzedzić również sam termin płatności. Jest to szczególna sytuacja, kiedy wydaje się oczywistym, że dłużnik będzie unikać spłaty długu, np. kiedy ukrywa swój majątek poprzez przeniesienie go na inne osoby. Sąd ma możliwość wydania nakazu aresztu, kiedy wierzyciel uwiarygodni swoje roszczenia i obawy przed uniknięciem zapłaty. Wniosek o areszt rzeczowy należy złożyć w sądzie. Jeśli sąd wyda nakaz aresztu, dłużnikowi pozostaje skorzystanie z możliwości odwołania się od niego dzięki złożeniu sprzeciwu (Widerspruch).
Areszt jest przeprowadzany zgodnie z zasadami postępowania egzekucyjnego. Jeżeli nakaz aresztu dotyczy tej samej osoby, której dotyczy egzekucja, nakaz ten nie musi zawierać klauzuli wykonalności.
Koszty postępowania, egzekwowane razem z wierzytelnością, ponosi dłużnik. Jesli wnioskodawca (wierzyciel) ma swoją siedzibę poza granicami Niemiec, może się zdarzyć, że komornik będzie domagać się od niego zaliczki na poczet kosztów postępowania. Koszty sądowe postępowania egzekucyjnego nie zależą od wartości egzekwowanej kwoty, lecz inaczej jest w przypadku kosztów adwokackich. Koszty komornika są uregulowane ustawą, ale jednak wpływa na nie fakt, czy egzekucja była udana czy nie.

Opracowane na podstawie książki Z. Michałowskiego „Jak ściągać należności z Niemiec”.

Reklamy

Egzekucja w prawie niemieckim – cz. 1

Sierpień 16, 2010
Postępowanie egzekucyjne w Niemczech rozpoczyna się od uzyskania prawomocnego wyroku niemieckiego sądu. Jest to dopiero początek często bardzo długotrwałego i trudnego procesu. Dłużnik niemiecki, podobnie jak polski, hiszpański czy szwedzki, zazwyczaj nie chce płacić, co sprawia, że konieczna może okazać się pomoc nie tylko niemieckiego prawnika, ale i komornika.
W Niemczech najczęściej dokonuje się egzekucji z ruchomości. Dość często nie jest to najbardziej efektywny sposób, ponieważ daje on dłużnikowi możliwość unikania zapłaty. Komornik, który nie uzyskał nakazu rewizji pomieszczenia (mieszkania czy siedziby firmy) (a ze względu na brak podstawy nie może go uzyskać przed pierwsza wizytą), może nie zostać do niego wpuszczony. Dłużnik często wykorzystuje okres czasu konieczny do załatwienia takiego nakazu na wyniesienie z pomieszczenia wszelkich kosztowności.
Prawo niemieckie przewiduje pewien katalog rzeczy (unpfändbare Sachen), które nie mogą podlegać postępowaniu egzekucyjnemu. Są to m.in. ubrania, sprzęt AGD, krowa mleczna, dwie świnie, kozy, owce, jak i przedmioty niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej. Katalog ten jest szerszy.
Egzekucja może być też egzekucją z wierzytelności, w przypadku której zajmuje się np. rachunki bankowe czy wynagrodzenie za pracę. Ta forma jest skuteczniejsza od egzekucji z ruchomości, ale nie jest pozbawiona wad. Egzekucja z nieruchomości charakteryzuje się tym, ze jest dość długotrwała, ale w miarę pewna. Prawo niemieckie dopuszcza prowadzenie wszystkich trzech typów egzekucji jednocześnie.
Wyrok, który posiada klauzulę wykonalności, musi zostać dostarczony dłużnikowi, a jesli ten posiada niemieckiego adwokata, temu pełnomocnikowi. Nie ma obowiązku doręczania wyroku do oficjalnego miejsca zamieszkania dłużnika – można go doręczyć dłużnikowi w każdym miejscu, w którym sie on znajduje, ale tylko na terenie RFN. Jeśli dłużnik ukrywa sie, prawo niemieckie przewiduje możliwość doręczenia zastępczego.
Prawo niemieckie określa zamknięty katalog podmiotów uprawnionych do dokonania egzekucji. Nie jest możliwe wykonanie jej na własną rękę, np. korzystajac z pomocy bandy osiłków. Egzekucją w Niemczech zajmują się komornicy sądowi (Gerichtsvollzieher) lub komornicy urzędowi (Vollziehungsbeamte). Egzekucję z wierzytelnosci lub nieruchomości prowadzą odpowiednie sądy egzekucyjne (Vollstreckungsgericht), działające przy Amtsgericht, natomiast egzekucję hipoteczną przeprowadzają Urzędy Ksiąg Wieczystych (Grundbuchamt).
Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Dowiedz się więcej: Egzekucja w prawie niemieckim cz. 2, Ugoda- jak uniknąć postępowania egzekucyjnego, Postępowanie egzekucyjne w NiemczechZwłoka dłużnikaNiemożliwość świadczenia, Tytuł wykonawczy wg prawa niemieckiego.

Opracowane na podstawie książki Z. Michałowskiego „Jak ściągać należności z Niemiec”.

Landgericht Neubrandenburg

Luty 28, 2010

Sąd Krajowy w Neubrandenburgu jest sądem sądownictwa powszechnego i leży w obszarze terytorialnej właściwości Oberlandesgericht Rostock. Podlegają mu sądy grodzkie takich miast jak: Neubrandenburg, Demmin, Neustrelitz, Pasewalk, Ueckermünde oraz Waren (Müritz), czyli położonych w landzie Meklemburgia- Pomorze Przednie w najbliższym sąsiedztwie Polski. Z racji na coraz większą liczbę Polaków mieszkających w przygranicznych miejscowościach, sąd ten często rozpatruje sprawy polskich obywateli. Landgericht Neubrandenburg może być sądem wyższej instancji dla spraw rozpatrywanych przed tymi właśnie sądami.

Do końca maja 2009r. podlegał mu jeszcze, zlikwidowany już, odział sądu grodzkiego Demmin w Malchin.

Sąd w Neubrandenburg, którego prezesem jest Rüdiger Rinnert, znajduje się przy ulicy Friedrich- Engels- Ring 15-18 w okolicach dworca kolejowego.

Jak w przypadku innych sądów niemieckich, również w związku z postępowaniem przed Sądem Krajowym w Neubrandenburgu, np. w sprawach karnych, istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową w pokryciu kosztów postępowania przed sądem i pomocy prawnej (Prozesskostenhilfe, Beratungshilfe).

Więcej informacji na temat sądów w Niemczech znajdą Państwo na tej stronie.


Vollstreckung eines polnischen Urteils in Deutschland- Wykonanie polskiego wyroku w Niemczech

Sierpień 4, 2009

Vollstreckung eines polnischen Urteils in Deutschland- Wykonanie polskiego wyroku w Niemczech

Der deutsch-polnische Geschäftsverkehr nimmt immer mehr zu. Immer mehr Polen machen Geschäfte mit deutschen Geschäftspartnern. Dies führt auch dazu, dass immer mehr Forderungen von polnischen Geschäftsleuten in Deutschland einzuklagen oder zu vollstrecken sind.

Adwokat Niemcy

Wykonanie polskiego wyroku w Niemczech

Polsko-niemiecki obrot gospodarczy przybiera na sile. Coraz wiecej Polakow prowadzi interesy z nimieckimi partnerami. To prowadzi do tego, ze coraz to wiecej  polskich kupcow w niemczech posiada wierzytelnosci oraz naleznosci, ktore wymagaja postepowania sadowego i egzekucji.

Vollstreckung in Deutschland

Egzekucja w Niemczech

Die Klage in Deutschland hat den Vorteil, dass man sofort die Vollstreckung vornehmen kann. Die Kosten sind – meiner Erfahrung nach – nicht viel höher als in Polen. Darüber hinaus sind die Anwaltsgebühren des deutschen Anwalts bei einer Klage in Deutschland voll erstattungsfähig (beim Gewinnen des Verfahrens).

Pozodztwo w Niemczech posiada ten plus, ze mozna natychmiast podjac egzekucje. Wedlug mojego doswiadzenia koszta jej przeprowadzenia nie sa wyzsze od tego samego postepowania w Polsce. Ponadto przy wygranej sprawie oplaty adwokackie podlegaja zwrotowi.

Wird in Polen geklagt, kann man das Urteil auch in Deutschland vollstrecken. Hierzu muss eine Klausel nach der Rechtsverordnung 44/2001 in Deutschland beantragt werden oder es muss sich um einen EU-Titel handeln (hier ist keine Klausel erforderlich).

Jezeli strona pozwana jest Polak, wyrok moze byc wykonany rowniez w Niemczech. Do tego musi zostac zawnioskowana klausula ustanowiona na podstawie rozporzadzenia 44\2001, albo musi zostac nadany europejski tytul wykonawczy (nie ma tu wymagan dotyczacych tej klausuli).

Danach kann aus dem polnischen Urteil die Vollstreckung in Deutschland betrieben werden. In Deutschland betreibt man die Vollstreckung so, dass man zunächst eine Pfändung des Konto´s oder anderer Forderungen probiert. Dazu muss man nicht die genaue Kontonummer des Schuldner kennen, sondern nur dessen Bankfiliale. Die Forderungspfändung hat eher Erfolg als eine Vollstreckung in Sachwerte des Schuldners.

Gdy wydany zostanie polski wyrok, egzekucja moze byc przeprowadzona w Niemczech.  Wyglada to tak, ze zaczyna sie od proby zajecia kont bankowych oraz innych wierzytelnosci. Nie potrzebna przy tym jest zanjomosc numeru konta dluznika, a jedynie bank gdzie je posiada. Zajeicie wierzytelnosci jest raczej prowadzone z sukkcesem, ze wzgledu na realna ich wartosc.

Erst im zweiten Schrift betreibt man dann die Sachpfändung und falls diese erfolglos ist, kann man auch gleich beantragen, dass der Schuldner die eideststattliche Versicherung abgibt. Dann steht der Schuldner im sog. Schuldnerverzeichnis und in der Schufa und bekommt im Normalfall auch keinen Kredit mehr.

Dopiero w drugim pismie mozna zostac uprawnionym do egzekucji z rzeczy, a w przypadku, gdy i ta jest niemozliwa, mozna podnisc, ze dluznik zareczyl z moca przyzeczenia. Wowczas dluznik zostaje wpisany do spisu dluznikow, co utudnia otrzymanie chociazby kredytu.

Wiecej informacji na ten jak i inne tematy znajdziecie Panstwo na mojej stronie internetowej www.adwokat-niemcy.pl

Rechtsanwalt A. Martin – Prawnik Niemiecki


Prawo gospodarcze w Niemczech – Wirtschaftsrecht in Deutschland

Czerwiec 16, 2009

Prawo gospodarcze w Niemczech – Wirtschaftsrecht in Deutschland

adwokat w berlinie

Das deutsche Wirtschaftsrecht ist ebenso – wie das polnische – kompliziert. Kleinste Fehler in der Bearbeitung wirtschaftsrechtlicher Mandate können auch in Deutschland zur Folge haben, dass man den Prozess vor dem deutschen Gericht – häufig der Kammer für Wirtschaftssachen – verliert. Dies ist vielen Mandanten gar nicht bewusst.

Niemieckie prawo gospodarcze jest – podobnie jak polskie- skomplikowane. Najmniejszy błąd przy reprezentacji w sprawach gospodarczych może mieć skutkować przegraną przed niemieckim sądem – często przed Izbą do Spraw Gospodarczych. Wielu klientów nie zdaje sobie z tego sprawy.

Allerdings ist es in Deutschland nicht so, dass viele Klagen – wie z.B. in Polen – vor vornherein aufgrund der Formalien nicht vor Gericht zugelassen werden. Die meisten Fehler in deutschen Wirtschaftsfällen passieren allerdings in den Schriftsätzen vor der mündlichen Verhandlung.

Jednakże nie jest w Niemczech tak, iż wiele pozwów-  jak np. w Polsce- jest zwracanych ze względów formalnych. Najczęściej błędy w niemieckich sprawach gospodarczych zdarzają się w pismach przed rozprawą sądową.

Gerade bei Fällen, die ohnehin internationales Recht unterliegen, wie z.B. bei Fällen im Transportrecht (CMR) oder nach dem UN-Kaufrecht (CISG) ist besondere Sorgfalt erforderlich. Es kommt sogar vor, dass die Gerichte selbst verunsichert sind, vor allem wenn die Fälle zunächst vor dem Amtsgericht landen (Streitwert unter € 5.000,00). Die Landgericht in Deutschland, insbesondere die Kammer für Handelssachen, kennen sich im Normalfall gut in diesen Fällen aus, da gerade die Kammer für Handelssachen am Landgericht diverse internationale Fälle bearbeitet.

W sprawach, które są regulowane przez prawo międzynarodowe, jak np. sprawy dot. prawa transportowego (CMR) czy UN-Kaufrecht (CISG), jest wymagana szczególna staranność.  Zdarza się, iż same sądy nie są pewne odnośnie międzynarodowej materii, szczególnie gdy sprawy są rozpatrywane przez sąd Amtsgericht (wartość przedmiotu sporu- poniżej 5000Euro). Sądy Landgericht w Niemczech , szczególnie Izba dla Spraw Gospodarczych, zwykle znają się na takich sprawach, ponieważ właśnie Izba dla Spraw Gospodarczychw Landgericht  zajmuje się różnymi, międzynarodowymi sprawami.

Beim Einzug von Forderungen in Deutschland und bei der Vertretung in internationalen Fällen in Deutschland beraten und vertreten wir Sie gern.

Przy egzekwowaniu wierzytelności w Niemczech i przy reprezentacji w międzynarodowych sprawach w Niemczech doradzimy Państwu chętnie.

Rechtsanwalt Andreas Martin – Kanzleien Stettin-Berlin- Löcknitz

RA A. Martin – www.adwokat-niemcy.de


niemieckie prawo kontraktowe – niemiecko-polskie umowy- deutsch polnische Verträge

Maj 19, 2009

niemieckie prawo kontraktowe – niemiecko-polskie umow

deutsches Vertragsrecht – deutsch polnische Verträge

Polskie firmy, które szukają kontaktów handlowych z niemieckimi firmami, spotykają się często z problemem, iż niemiecka firma powołuje się na swoje ogólne warunki handlowe i w żadnym wypadku nie chce, by stosunek umowny był poddany regulacjom prawa polskiego.  Czasami obie strony (niemiecka firma, jak i polska) stosują ogólne warunki handlowe, czasami  obie strony nie mają żadnych takich warunków i nie uzgadniają także właściwego prawa i właściwości sądu.

Wszystkie te sytuacje niebezpieczne dla polskiego przedsiębiorcy /polskiej firmy.  Z międzynarodowych stosunków handlowych wynikają bowiem często spory prawne. Powodem takiego stanu rzeczy jest odmienna kultura podejścia do przedsiębiorstwa, jego prowadzenia itd.

Niemiecko-polskie spory prawne stają się tym droższe, o ile strony wcześniej nie zapewniły prawnego bezpieczeństwa. Wskazuję tu tylko na UN-Kaufrecht, CMR,polskie  międzynarodowe prawo prywatne i niemieckie międzynarodowe prawo prywatne. Wszystkie te regulacje są wielu przedsiębiorcom nieznane, co może okazać się bardzo niebezpieczne, ponieważ należy mieć na uwadze różne terminy zawite.

Strony powinny myśleć również o egzekucji roszczenia, ta bowiem inaczej przebiega w Niemczech i w Polsce. Także w tym zakresie poprzez przemyślane skonstruowanie umowy można zapobiec przyszłym nieporozumieniom i zaoszczędzić ewentualne koszty.

W ramach prowadzonej kancelarii zajmujemy się umowami niemiecko-polskimi i sporządzaniem umów regulujących niemiecko-polskie stosunki prawne.

 

Adwokat Niemcy

niemiecki Prawnik Andreas Martin Berlin-Stettin-Löcknitz


Windykacja w Niemczech

Kwiecień 22, 2009

Windykacja w Niemczech

 Windykacja w Niemczech stanowi czesty problem, z ktorym borykaja sie polscy Mandanci. Pozywajac niemiecka firme nalezy co do zasady wniesc pozew przed niemieckim sadem. Koszty nie sa znacznie wyzsze niz w Polsce.

 Oprocz przeprowadzenia windykacji w normalnym postepowania sadowego istnieje rowniez w Niemczech mozliwosc przeprowadzenia tzw. postepowania upominawczego. Postepowanie to jest szybsze i tansze od tradycyjnego postepowania sadowego.

 Jezeli polscy mandanci posiadaja tytul egekucyjny ( wyrok albo wykonalny nakaz zaplaty) mozna przeprowadzic windykacje w ramach postepowania egzekucyjnego przeciwko niemieckiej firmie. Polski mandant nie  ponosi  kosztow zwiazanych z  uznaniem orzeczenia w Niemczech( jezeli np.  ma zostac wykonany w Niemczech polski wyrok).

 Czesto jednak dluznik dokonuje  zaplaty,  w ramach widykacji,  juz w postepowaniu pozasadowym, na skutek pism sporzadzonych przez niemieckiego            adwokata. W przeciwienstwie do Polski, w Niemczech strona przeciwna jest zobowiazana do poniesienia kosztow, zwiazanych z wynagrodzeniem adwokata,zarowno w ramach postepowania sadowego jak i pozasadowego.

 Z tego wzgledu przeprowadzenie windykacji w Niemczech przez polskich mandantow w Niemczech jest oplacalne.

 Rechtsanwalt Andreas Martin, Kancelaria Berlin-Szczecin