Wypadek samochodowy w Niemczech w czasie podróży służbowej – kto ponosi odpowiedzialność?

Grudzień 29, 2011

Pracownicy w Niemczech dość często odbywając podróż służbową, korzystają z własnych samochodów. Może to z kolei nasuwać pytanie, czy w ogóle, a jeśli tak, to w jakim stopniu za powstałe w wyniku wypadku szkody odpowiada pracodawca.

Jeśli pracownik używa samochodu tylko na własny użytek, np. żeby podjechać z domu do pracy i szybciej znaleźć się w miejscu wykonywania pracy, i dochodzi do wypadku, pracownikowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec pracodawcy.

Inaczej jest jednak w przypadku podróży służbowej. Zgodnie z niemieckim orzecznictwem, pracownik ma wobec pracodawcy roszczenie o naprawienie szkód, które powstały podczas takiej podróży jego prywatnych samochodem. Warunek konieczny dla powstania takiego roszczenia jest jednak taki, by użycie prywatnego samochodu pracownika było na polecenie pracodawcy albo doszło do niego wskutek jakiejś pilnej sytuacji w zakładzie pracy, np. trzeba koniecznie dokądś jechać, nie można skorzystać z komunikacji miejskiej, a żaden samochód służbowy nie jest już dostępny lub sprawny.

Jeśli istnieje już roszczenie pracownika wobec pracodawcy, powstaje pytanie, czy i w jakim stopniu współwinnym powstania szkód jest pracownik (mógł on przecież prowadzić samochód pod wpływem alkoholu). Może to mieć wpływ na pomniejszenie (a nawet i zniesienie) obowiązku naprawienia tych szkód przez pracodawcę.

.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Reklamy

Odszkodowanie według prawa niemieckiego/ Entschädigung nach dem deutschen Recht

Kwiecień 4, 2010

Każda osoba, która została poszkodowana w wyniku czynu, który jest czynem bezprawnym, dokonanym przez instytucję publiczną w Niemczech, może mieć roszczenie wobec sprawcy. Dąży się tym samym do naprawienia szkód na zdrowiu czy szkód gospodarczych. Odszkodowania domagać się mogą również członkowie najbliższej rodziny. Prawo niemieckie przewiduje takie uregulowanie w specjalnej ustawie- Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten.

Wniosek o przyznanie należy wnieść jak najszybciej po powstaniu zdarzenia, w którym doszło do powstania szkody. Nie trzeba czekać do momentu, kiedy organy państwowe rozpoczną postępowanie.

Roszczenie poszkodowanego, które w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu może prowadzić do przyznania przez państwo niemieckie renty, zależne jest od powstania uszkodzenia cielesnego lub psychicznego. Przykładem takiej sytuacji mogą być nadużycia czy wyjątkowo brutalne aresztowanie przez niemiecką policję.

Przedmiot odszkodowania może zależeć od statusu pokrzywdzonego- inny przewidziany jest dla osób stale przebywających w Niemczech, a inny dla turysty, któremu przysługiwać może tylko jednorazowe świadczenie.

Mimo że postępowanie sądowe w tych sprawach jest darmowe, z powodu zawiłości procedur postępowania, zaleca się skorzystanie z pomocy niemieckiego prawnika. Jego skuteczność może bardzo wyraźnie przekładać się na wysokość przyznanego zadośćuczynienia.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Bußgeld Deutschland Grzywna w Niemczech – niemieckie punkty także w Polsce?

Wrzesień 8, 2009

Grzywna w Niemczech – niemieckie punkty także w Polsce?

Polsko-niemiecki ruch turystyczny ciągle wzrasta. Dlatego też jest w Niemczech coraz więcej postępowań przeciwko obywatelom polskim w sprawach zagrożonych karą grzywny. Polski uczestnik ruchu zatrzymany przez niemiecką policję nie wie zazwyczaj, jak powinien się zachować.  W przypadku zastosowania kary grzywny powstaje pytanie, czy nałożone  punkty karne zastaną zameldowane polskiemu urzędowi.

Grzywna w Niemczech

W przypadku wypadków drogowych w Niemczech lub przekroczenia prędkości okazuje się,  że  na polskiego uczestnika ruchu nałożona zostaje kara grzywny. Ponieważ jako obcokrajowiec nie ma on stałego zameldowania w Niemczech, rząda się od niego najpierw tzw. złożenia zabezpieczenia. Nie jest to jeszcze grzywna pieniężna, ale zabezpieczenie, z którego zostanie potem zaspokojona grzywna.

Jeżeli zastaną zasądzone w Niemczech punkty karne, powstaje pytanie, czy niemiecka policja powinna zgłaszać je w Polsce oraz czy są one potem wpisywane do centralnego rejestru sprawców przestępstw drogowych.

Punkty w Polsce i w Niemczech

Punkty otrzymane w Niemczech w normalnym przypadku nie są przenoszone do Polski. Do tego byłoby potrzebe międzynarodowe porozumienie, jak np. w przypadku Niemiec i Austrii. Takowe porozumienie dotychczas jeszcze nie zostało podpisane. Realizacja takiego porozumienie jest jednak planowana wewnątrz krajów Unii Europejskiej.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w Niemczech

Inna kwestią jest, czy w Niemczech może zostać wydany zakaz prowadzenie pojazdów mechanicznych.

Dalsze informacje znajdą państwo na stronie internetowej „Adwokat Niemcy” .

Prawnik niemiecki A. Martin – Stettin – Berlin


Verkehrsunfall in Deutschland – Wypadek w Niemczech

Lipiec 10, 2009

Wypadek w Niemczech- likwidować samemu szkodę?

adwokat w berlinie

Każdy kto uległ wypadkowi w Niemczech dobrze wie, jak trudna jest likwidacja szkód. W tym miejscu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że bezsensowne jest podejmowanie prób uzyskania odszkodowania na własną rękę.

Wypadek w Niemczech problemy językowe

Język niemiecki jest trudny. Niemiecki język prawniczy jeszcze trudniejszy, o czym nie muszę pisać. Już samo niewładanie językiem sprawia problemy w polsko niemieckiej sprawie. Prowadzic to może do nieporozumień, których nie można później skorygować.

Wypadek w Niemczech niemieckie prawo

Problemem głównym jest niemieckie prawo odszkodowawcze. Wielu Polaków nie zna się na nim. Niemieckie firmy ubezpieczeniowe zatrudniają pracowników, którzy od lat likwidują szkody powypadkowe. Znajomość prawa tych pracowników porównywalna jest ze znajomością prawa adwokatów w Niemczech.

Istnieją znaczne różnice pomiędzy prawem odszkodowawczym w Niemczech w porównaniu z polskim prawem.

Ponadto należy wyjaśnić sprawę dotyczącą winy, do której ma zastosowanie prawo niemieckie. Co do zasady regulacje znajdują się w tzw. ordynacji prawa drogowego. Jednak istnieje tutaj rownież liczne orzecznictwo sądów niemieckich, na które należy zwrocić uwagę.

Regulacja spraw związanych z wypadkiem za pomocą niemieckiego adwokata

Najprostszym rozwiazaniem jest likwidacja wypadku za pomoca wynajęcia adwokata w Niemczech.  Adwokat zna się na niemieckim prawie drogowzm i wie do jakich osób należy sie udać by przyspieszyć przebieg sprawy.

Koszty związane z zatrudnieniem adwokata w Niemczech należą również do szkód, które strona przeciwna, jeżeli ponosi winę w wypadku, zobowiązana jest ponieść.

Rechtsanwalt A. Martin – więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na moich stronach internetowych.

Adwokat Niemcy i Wypadek w Niemczech

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin


Przy wypadku w Niemczech radze nie wreczac pieniedzy! Beim Unfall in Deutschland kein Geld verschenken!

Czerwiec 29, 2009

Przy wypadku w Niemczech radze nie wreczac pieniedzy! Beim Unfall in Deutschland kein Geld verschenken!

adwokat w berlinie

Kto jako Polak mial wypadek w Niemczech, wie dokladnie jak skomplikowane sa regulacje w Niemczech. Niemieccy ubezpieczyciele probuja zawsze – takze jak w Polsce – uregulowac tak malo, jak to jest mozliwe.

Wypadek w Niemczechniemieckie prawo

To, czego nie wie wielu Polakow to to, iz odnosnie  wypadku samochodowego w Niemczech ma zastosowanie niemieckie prawo. Kwestie odszkodowawcze sa rowniez regulowane przez niemieckie prawo. Czesto sytuacja polskiego uczestnika ruchu jest lepsza niz przy wypadku w Polsce.

Odszkodowanie przy wypadkach w Niemczech

Wiele kwestii odszkodowawczych jest uregulowanych inaczej niz w Polsce. Tak np. jest w Niemczech co do zasady tak zwana ‚utrata uzytkowania’ za okres trwania naprawy pojazdu, szczegolnie za okres nabycia nowego pojazdu zastepujacego dotychczasowe.  Istnieje jeszcze koszty ryczaltowe za wydatki , ktore zostaly poniesione z powodu wypadku (koszty telefonu itd.).

Wypadek w Niemczechniemiecki adwokat

Przy wypadku w Niemczech powinno sie zlecic prowadzenie sprawy niemieckiemu adwokatowi. Uregulowanie wszelkich naleznosci nastepuje szybciej, a poza tym niemiecki adwokat moze sprawdzic, czy wszystko zostalo zaplacone. Koszty adwokackie (honorarium) sa zwracane w zwyklych przypadkach przez strone przeciwna. Tak jest zawsze, gdy strona przeciwna odpowiada w pelni, tj. jest winna spowodowania wypadku.  Jezeli strona przeciwna odpowiada w 50%, takze w takiej wysokosci (50%) pokrywa koszty adwokackie.

By uzyskac wiecej informacji odsylam Panstwa do mojej strony internetowej Wypadek w Niemczech.

Rechtsanwalt A. Martin – Stettin-Berlin-Löcknitz


Wypadek drogowy w Niemczech- odszkodowanie – Verkehrsunfall in Deutschland – Schadenersatz

Czerwiec 17, 2009

Wypadek drogowy w Niemczech– odszkodowanie – Verkehrsunfall in Deutschland – Schadenersatz

Polacy podróżują po Niemczech, w związku z tym dochodzi coraz częściej do wypadków drogowych z udziałem polskich obywateli.

Całkowicie niezrozumiałym jest, że Polacy sami próbują uregulować sprawy związane  z wypadkiem. Problem stanowi przede wszystkim fachowe słownictwo prawnicze oraz nieznajomość nimieckiego prawa drogowego. Niemieckie firmy ubezpieczeniowe  mając to na uwadze wykorzystują tę sytuację  na niekorzyść polskich obywateli.

Wypadek w Niemczech

Następnie po upływie dłuższego czasu, nawet paru lat polscy Mandanci udają się do  niemieckiego adwokata z prośbą o pomoc. Bardzo często jest już jednak za późno. Roszczenia uległy przedawnieniu i sprawy nie da się już wyjaśnić.

Nie dotyczy to sytuacji gdy osoba, która uległa wypadkowi od razu zgłosi się do niemieckiego adwokata w celu likwidacji szkód zwiazanych z wypadkiem. Czasami zgłaszają sie do nas Mandanci, którzy są niezadowoleni z dotychczasowej współpracy i proszą nas o przejęcie sprawy. Mandanci uważają, że adwokat zajmujący się dotychczas sprawą nie zna się na prawie drogowym.  Podjecie się takich spraw nie ma z reguły sensu. Problemu nie stanowi  nieznajomość prawa drogowego przez dotychczasowego adwokata, tylko komunikacja językowa.  Niemiecki adwokat nie jest w stanie wytłumaczyć polskiemu Mandantowi dlaczego firma ubezpieczeniowa wypłaciła tylko część pieniędzy.

Adwokat w Berlinie

Wróćmy jednak do tematu wypadku drogowego w Niemczech oraz związanego z nim odszkodowaniem. Sprawami tego typu zawsze powinien zająć się niemiecki adwokat, gdyż tylko on zna się na niemieckim prawie drogowym. Firmy ubezpieczeniowe nie traktują poważnie pism polskich Mandantów i często wypłacają za mało pieniędzy.  Mało kto wie , że niemieckie firy ubezbieczeniowe mają obowiązek wypłacic tzw.  kwotę ryczałtową czy co do zasady odszkodowanie za okres naprawy samochodu za tzw. niemożność użytkowania samochodu.  Odszkodowanie to nalezne jest  w Polsce tylko odnośnie prywatnych samochodów.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie adwokackie, inaczej niż w Polsce strona przeciwna zobowiązna jest opłacić adwokata, również wynagrodzenie za działalność pozasądową. Zasada ta jednak obowiązuje tylko, gdy strona przeciwna  jest winna spowodowania wypadku.

W sprawach z zakresu wypadków drogowych służymy Państwu pomocą prawną.

Rechtsanwalt Andreas Martin – Berlin-Stettin-Loecknitz


Wypadek w Niemczech

Maj 5, 2009

wypadek w niemczech

Bardzo nieprzyjeme dla polskich podrużujących jest ulegniecie wypadkowi w Niemczech. Osoby takie czesto nie znają jezyka oraz systemu prawnego. Z powodu słabych znajomości jezyka nie jest możliwa skuteczna obrona na stawiane zarzuty.

Uwaga na wypowiedzi kierowane do policji niemieckiej

Bardzo czesto problem stanowi fakt, że polscy uczestnicy wypadku, którzy są współwinni, myślą, że wszystko da sie załatwic na miejscu wypadku, w szczególnosci da sie dogadac z policja niemiecką .

Takie zachowanie jest błedem.

Policja niemiecka nie może o niczym zdecydowac na miejscu wypadku. Co do zasady jest zobowiązana wszcząc postepowanie karne z urzedu, jeżeli zachodzi podejrzenie uszkodzenia ciała. Przeciwko sprawcy wypadku wszczyna sie w Niemczech prawie zawsze postepowanie karne, jeżeli w wypadku są ranni  . Bedąc  poszkodowanym w wypadku rozsądniej jest nie udzielac żadnych wypowiedzi dla Policji. Już na pewno nie powinno sie wypowiadac bez tłumacza, gdyż  wypowiedzi takie mogą zostac pózniej z łatwością zmienione.

Bardzo ważne jest również zanotowanie numeru książki policyjnej. Powinny zostac również zapisane wszystkie dane wypadku oraz dane strony przeciwnej. Z miejsca wypadku należy zrobic zdjecia, które są konieczne do pózniejszego postepowania cywilnego.

.W Niemczech możliwe jest pokrycie wiekszej ilosci szkód niż w Polsce.Z tego wzgledu powinno sie wynajac w Niemczech adwokata.

Służymy Panstwu chetnie pomocą prawną