Zakaz wjazdu dla Polaków do Niemiec jeszcze możliwy w przypadku poważnych czynów karalnych

7 lipca, 2014

W obrębie Unii Europejskiej obowiązuje swoboda przemieszczania się. Ponadto dla Polaków możliwe jest także pracowanie w Niemczech bez pozwolenia na pracę. Dużo Polaków ma w tym czasie miejsce zamieszkania w Niemczech i ogólnie wychodzi się z założenia, że deportacja w obrębie Unii Europejskiej do kraju pochodzenia nie jest już możliwa. Nie jest to prawdą.

 

Deportacja z Niemiec do Polski jest nadal możliwa i to także z nałożeniem zakazu wjazdu.

 

Pokazuje to następujący przypadek:

Obywatel UE, który od lat mieszkał w Niemczech i już w 2000 r. wjechał do Republiki Federalnej Niemiec, popełnił w 2010 r. ciężki czyn karalny i zgwałcił 19-letnią kobietę. Został skazany na ponad 4 lata więzienia. Podczas pozbawienia wolności odmówił wszelkiej refleksji nad czynem i terapii psychologicznej.

 

Po zwolnieniu został wezwany przez okręg Osnabrück do wyjazdu z Republiki Federalnej Niemiec do swojego kraju macierzystego i na wypadek, gdyby dobrowolnie nie wyjechał, zagrożono mu deportacją. Następnie nałożono zakaz ponownego wjazdu do Republiki Federalnej Niemiec przez okres 5 lat. Urząd uzasadnił to przede wszystkim tym, że został popełniony poważny czyn karalny przez obywatela UE, a także zachodzi ryzyko recydywy.

 

Od tej decyzji zainteresowany wniósł sprzeciw i sprawa wylądowała ostatecznie po postępowaniu w sprawie sprzeciwu przed Sądem administracyjnym w Osnabrück.

 

Sąd administracyjny w Osnabrück przyznał urzędowi rację i uznał za skuteczną deportację, jak i wstrzymanie ponownego wjazdu oraz zakaz wjazdu na 5 lat. (wyrok Sądu administracyjnego w Osnabrück z 23.06.2014 r., sygn. akt: 5 A 30/13)

 

Sąd administracyjny wyjaśnił, że okręg podejmując decyzję o deportacji bierze pod uwagę znaczenie prawa obywateli UE do swobodnego przemieszczania się, okres pobytu obywateli w Niemczech, sytuację rodzinną i ekonomiczną, jak i integrację kulturalną i społeczną. Przeciwko pozostawaniu w Republice Federalnej Niemiec przemawia interes publiczny polegający na ochronie ogółu społeczeństwa oraz bezpieczeństwa i porządku.

 

W efekcie końcowym ta decyzja pokazuje, że możliwe jest wciąż wydalenie z innego państwa UE do kraju macierzystego i „ukaranie” wstrzymaniem ponownego wjazdu. Nie ma to nic wspólnego z powtórnym karaniem, ponieważ chodzi przy tym o środek administracyjny, podczas gdy np. odbywana kara pozbawienia wolności jest sankcją karną.

 

W takich sprawach należy odpowiednio wcześnie upoważnić adwokata.

 

Należy także zwrócić uwagę, że obecnie istnieje dużo zakazów ponownego wjazdu do Niemiec dla Polaków, które zostały orzeczone bez ograniczeń czasowych. W tym przypadku możliwe jest ewentualnie złożenie wniosku o wyznaczenie terminu. Powinno to również nastąpić przez adwokata, który najpierw uzyskuje wgląd do akt.


Einreiseverbot nach Deutschland – Zakaz wjazdu na teren Niemiec

6 lipca, 2009

Einreiseverbot nach Deutschland – Zakaz wjazdu na teren Niemiec

strona internetowa: adokat niemcy

Polen, die in Deutschland eine Straftat begangen haben, haben häufig das Problem, dass sie damals von Deutschland nach Polen abgeschoben wurden und gleichzeitig ein Einreiseverbot verhängt wurde. Dieses Einreiseverbot ist in den meisten Fällen auch nach dem Beitritt Polens zur EU und nach dem Beitritt zum Schengenabkommen noch wirksam (Vorsicht: hierzu gibt es unterschiedliche Praktiken der einzelnen Ausländerämter in Deutschland).

Polacy. ktorzy popelnili przestepstwo w Niemczech, czesto maja taki problem, iz zostali wowczas z Niemiec do Polski wydaleni i jednoczesnie zostal wydany przeciwko nim zakaz wjazdu. Ten zakaz wjazdu jest w wiekszosci przypadkow jeszcze skuteczny takze po wejsciu Polski w struktury Unii Europejskiej oraz do Ukladu Schengen. (Uwaga: w tym temacie jest rozna praktyka kazdego urzedu ds. cudzoziemcow w Niemczech).

Einreiseverbot und Abschiebung in Deutschland

Zakaz wjazdu oraz wydalenie w Niemczech

Die deutschen Ausländerbehörden sind aber unter Umständen bereit das Einreiseverbot nachträglich zu befristen. Eine nachträgliche Befristung heitßt nicht, dass man sofort wieder nach Deutschland fahren kann, sondern, dass die Behörde in Deutschland einen Zeitpunkt angibt ab dem man wieder einreisen kann. Dieser Zeitpunkt kann – je nach dem Vorfall damals – auch noch mehrere Jahre in der Zukunft liegen.

Niemieckie urzedy ds. cudzoziemcow sa pozniej jednak gotowe pod pewnym warunkami termin zakazu ograniczyc. Pozniejsze okreslenie daty nie oznacza, iz mozna od razu wjechac do Niemiec, ale to, ze urzad w Niemczech okresli konkretna date, po ktorej bedzie mozna wjezdzac ponownie na teren Niemiec.  Data ta moze byc odlegla w czasie od samego zdarzenia.

Die Chancen hier eine schnelle Lösung zu bekommen, erhöhen sich erheblich, wenn ein Anwalt in Deutschland eingeschaltet wird. Dieser sollte auch gleich noch mitprüfen, ob ein Haftbefehl in Deutschland besteht. Dies hat genaugenommen nichts mit der Ausländerbehörde, sondern mit der deutschen Staatsanwaltschaft zu tun, ist aber auf jeden Fall sehr sinnvoll. Denn was nützt hier die Möglichkeit der Einreise, wenn man in Deutschland gleich verhaftet wird.

Mozliwosc uzyskania szybkiego rozwiazania wzrasta znacznie, jezeli sprawa bedzie prowadzona przez niemieckiego adwokata. Ten powinien od razu jeszcze sprawdzic, czy w sprawie nie zostal wydany nakaz aresztowania w Niemczech. To nie ma nic wspolnego z urzedem ds. cudzoziemcow, ale z niemiecka prokuratura,a le jest w kazdym przypadku bardzo zasadne. Co bowiem daje mozliwosc wjazdu, jezeli od razu po przekroczeniu granicy zostaniemi zatrzymani.

Einreise nach Deutschland und Haftbefehl

Wjazd do Niemiec i nakaz aresztowania

Die Haft in Deutschland kann deshalb noch angeordnet sein, da viele Polen nach Verbüßung eines Teils einer Haftstrafre abgeschoben wurden mit der Auflage nicht wieder nach Deutschland einzureisen. Für den Fall der Wiedereinreise ist bereits gleichzeitig mit der Abschiebung ein Haftbefehl erlassen worden.

Areszt w Niemczech moze zostac dlatego zarzadzony, poniewaz wielu Polakow po odbyciu czesci kary aresztu zostalo wydalonych z nalozeniem obowiazku, by nie wjezdzali ponownie na teren Niemiec. W wypadku ponownego wjazdu zostaje wydany nakaz aresztu jednoczesnie z wydaleniem.

Wir helfen bei der Klärung solcher Sachverhalte. Pomagamy przy wyjasnianiu takich sytuacji.

Rechtsanwalt A. Martin – Prawnik Niemiecki