Wypowiedzenie w Niemczec

21 września, 2009

Wypowiedzenie w Niemczech

W razie wypowiedzenia polskiemu pracownikowi stosunku pracy w Niemczech, przysługuje mu możliwość, w terminie trzech tygodni włącznie, wniesienia powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem.

Powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem opiera się na stwierdzeniu bezprawności wypowiedzenia.

Właściwy jest sąd pracy dla siedziby pracodawcy w Niemczech. Powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem powinno być uzasadnione oraz jest zbyt ciężkie prawnie, aby mógł  wnieść je   niejurysta.  Powinno się tu włączyć niemieckiego adwokata, ponieważ zna on niemieckie ustawy oraz postępowanie przed niemieckim sądem pracy.

W przypadku uchybienia terminu do wniesienia powództwa o ochronę przed wypowiedzeniem, zostanie ono uznane za legalne. Nie ma więcej możliwości wystąpienia przeciwko wypowiedzeniu. Nie ma również możliwości otrzymania odszkodowania od pracodawcy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej „Adwokat Niemcy„.

Prawnik niemiecki Andreas Martin – Kancelaria Prawna Szczecin