Tytuł wykonawczy wg prawa niemieckiego – Vollstreckungstitel

5 lipca, 2010

Tytuł wykonawczy jest prawnym wezwaniem do zapłaty czy też do określonego zachowania (np. wydania rzeczy), znoszenia czegoś czy zaniechania. To właśnie tytuł wykonawczy jest jednym z warunków dopuszczalności egzekucji przymusowej.

Najważniejszymi tytułami wykonawczymi są: wykonalne wyroki, postanowienia, nakazy czy ugody sądowe.

Tytuł wykonawczy musi ściśle określać strony, tzn. wierzyciela i dłużnika, treść, rodzaj oraz zakres świadczenia, którego tytuł dotyczy. Jeśli z tytułu nie wynikałoby jasno, do czego dłużnik jest zobowiązany, nie może on być podstawą egzekucji.

Dłużnik może wnosić przed sądem (przed Amtsgericht lub Landgericht) o to, że egzekucja nie przysługuje z określonego tytułu.

Podstaw prawnych wydania tytułu wykonawczego jest wiele. Zalicza się do nich m.in.: Zivilprozessordnung (ZPO), ustawy takie jak: Sozialgerichtsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, czy rozporządzenia jak np. Insolvenzverordnung.

Egzekucja w Niemczech zagranicznego (np. polskiego ) tytułu wykonawczego, którego podstawą jest wyrok sądu, jest dopuszczalna tylko wtedy, jeśli wyraźnie przewiduje to ustawa niemiecka. Dzieje się tak tylko, gdy wyrok stał się wykonalny zgodnie z prawem państwa, w którym został wydany. Uznanie zagranicznego wyroku może być jednak wyłączone.

Niemiecka Kancelaria Prawna Andreasa Martina – Berlin – Szczecin

Dowiedz się więcej: Postępowanie egzekucyjne w Niemczech, Zwłoka dłużnika, Niemożliwość świadczenia.


Verjährung in Deutschland – Achtung Verjährung zum Jahresende – 31.12.2009

11 stycznia, 2010

Verjährung in Deutschland – Achtung Verjährung  zum Jahresende – 31.12.2009 – ein Beitrag von Prawnik niemiecki Andreas Martin – mehr auf Adwokat Niemcy

Beginn der Verjährung in Deutschland nach deutschem Recht

Anders als in Polen verjähren die meisten Ansprüche in Deutschland – nach deutschem Recht – immer zum Jahresende. Die Verjährung beginnt nicht mit der Fälligkeit des Anspruches, sondern am Endes des Jahres, in dem der Anspruch fällig wird. Beispiel: Der polnische Staatsbürger A hatte im März 2006 in Deutschland mit einem Deutschen einen Verkehrsunfall. Sein Schaden beträgt € 6.000,00 und die Gegenseite hatte den Unfall allein schuldhaft verursacht. Die deutsche Kfz-Haftpflichtversicherung lehnt den Anspruch am 16.6.2006 endgültig ab.  Hier gilt deutsches Recht, da der Unfall in Deutschland war. Der Anspruch wird nach deutschem Recht. Der Anspruch wird am 16.06.2006 fällig. Die Verjährung beginnt aber erst am Jahresende, also am 31.12.2009. Die Verjährungsfrist beträgt hier bei Unfällen in Deutschland – 3 Jahre. Von daher verjährt der Schadenersatzanspruch aus dem Verkehrsunfall am 31.12.2009.

Dauer der Verjährung in Deutschland

Die regelmäßige Verjährung beträgt in Deutschland derzeit 3 Jahre. Hierunter fallen z.B. Ansprüche aus Verkehrsunfällen und die meisten anderen zivilrechtlichen Ansprüche. In vielen Wirtschaftssachen gelten aber meist internationale Regelungen, so z.B. Transportsachen richtet sich die Verjährung nach dem CMR. Weiter gibt es auch im deutschen BGB eine Vielzahl von Abweichungen von der Verjährungsfrist, z.B. beim normalen Kaufvertrag beträgt die Dauer der Gewährleistung 2 Jahre. Hemmung der Verjährung nach deutschen Recht Die Verjährung wird nicht durch einfache Schreiben, egal, ob vom Anwalt aus Deutschland, oder von einer Privatperson, gehemmt. Die Möglichkeit die Verjährung zu hemmen ist im deutschen BGB geregelt. Die einfachste und schnellste Möglichkeit der Hemmung der Verjährung ist der Erlasse eines Mahnbescheides oder die Einreichung einer Klage in Deutschland. Sofern die Klage per Fax bis zum 31.12.2009 bis 24 Uhr bei Gericht eingeht, wird die Verjährung erfolgreich gehemmt. Im obigen Fall ist zu beachten, dass der Anspruch € 6.000,00 beträgt und damit die Landgerichte in Deutschland zuständig wären. Dies hat zur Folge, dass ein wirksamer Schriftsatz nur durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt eingereicht werden kann. Das Mahnverfahren in Deutschland ist mittlerweile elektronisch geführt, so dass auch hier der Normalbürger den Antrag nicht ohne weiteres (ohne Software) einreichen kann.

Verjährung der Ansprüche aus dem Jahr 2006 zum 31.12.2009

Die Ansprüche die in regelmäßiger Verjährungsfrist verjähren (3 Jahre) aus dem Jahr 2006 verjähren in diesem Jahr, also zum 31.12.2009. Wer die Verjährung hemmen will, sollte hier nun schnell tätig werden. Prawnik niemiecki – RA A. Martin

Przedawnienie w Niemczech –

Przedawnienie w Niemczech –  przedawnienie na koniec roku – 31.12.2009 – wklad od Prawnika  niemieckiego  Andreasa Martna – więcej na Adwokat Niemcy –

Początek przedawnienia w Niemczech zgodnie z niemieckim prawem

Inaczej niz w Polsce  najwięcej roszczeń w Niemczech  przedawnia się – zgodnie z niemieckim prawem – zawsze na koniec roku. Przedawnienie nie zaczyna sie bowiem z terminem płatności roszczenia, lecz na  koniec roku, w którym roszczenie staje się wymagalne. Przykład: polski obywatel A miał w marcu 2006 w Niemczech z obywatelem niemieckim wypadek drogowy. Jego szkoda wynosi  6.000,00€ a strona przeciwna jest winna spowodowanemu wypadkowi.. Niemiecke Kfz-Haftpflichtversicherung (ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej) ostatecznie odrzucilo roszczenie  16.6.2006 . Tutaj obowiazuje  niemieckie prawo , ponieważ wypadek mial miejsce  w Niemczech. Zadanie spelnienia roszczenia nastapi  zgodnie  z niemieckim prawem. Roszczenie staje się wymagalne  16.06.2006 . Bieg terminu przedawnienia  rozpoczyna sie dopiero na koniec roku, a więc  31.12.2009. Okres przedawnienia wynosi  przy wypadkach w Niemczech – 3 lata. Stąd roszczenie o odszkodowanie zwiazane z wypadkiem samochodowym przedawnia się   31.12.2009.

Długość przedawnienia w Niemczech

Co do zasady przedawnienie wynosi obecnie w Niemczech  3 lata. Odnosi sie to m.in. do . roszczen z wypadków drogowych i wiekszosci innych  roszczen cywilnoprawnych. W wielu sprawach gospodarczych  obowiazuja jednak  międzynarodowe regulacje, tak np. w sprawach transportu rzeczy termin przedawnienia oblicza sie wedlug tzw. CMR. Rowniez w niemieckim BGB(niemiecki kodeks cywilny) znajduje sie wiele odstepstw, np. przy  normalnej umowie kupna-sprzedaży długość gwarancji wynosi 2 lata.

Wstrzymanie  przedawnienia  zgodnie z niemieckim prawem

Przedawnienie nie jest wstrzymywane, ani przez doreczanie  prostych pism-, obojętnie, czy przez adwokata z Niemiec, czy przez osobę prywatną. Możliwość wstrzymania  przedawnienia jest uregulowana w BGB (niemiecki  kodeks cywilny). Najprostsza i najszybsza możliwościa zahamowania przedawnienia jest wydanie nakazu zapłaty lub złożeniem skargi w Niemczech. O ile skarga zostanie doreczona do sadu faxem do 31.12.2009 do godziny 24, termin przedawnienia zostanie skutecznie wstrzymany. W powyzszym przypadku nalezy zauwazyc, ze roszczenie wynosi 6.000,00€ i wlasciwym do rozpoznania sprawy bylby Sad Krajowy w Niemczech. Skutek tego jest taki, iz skuteczne pismo mogloby zostac zlozone jedynie przez dopuszczonego do praktyki w Niemczech adwokata. Postepowanie upominawcze w Niemczech jest obecnie przeprowadzane droga elektroniczna, tak wiec takze tutaj, obywatel nie moze wniesc wniosku bez specjalnego programu.

Przedawnienie roszczeń z roku2006 do 31.12.2009

Roszczenia z roku 2006, ktore przedawniają się  w regularnym okresie przedawnienia (3 lata) przedawniają się  w tym roku, a więc do 31.12.2009. Ten kto chce wstrzymac okres  przedawnienia, jak najszybciej podjac odpowiednie czynnosci .

Prawnik niemiecki – RA A. Martin

Zobacz również: Skutki prawne przedawnienia w prawie niemieckim.